Производители и добавувачи за идентификација на видови - Фабрика за идентификација на видови во Кина