Производители и добавувачи за идентификација на видовите - Фабрика за идентификација на видовите во Кина