Изотермален детектор за PCR Производители и добавувачи - Кина Фабрика за изотермален PCR детектор

  • ND200

    ND200

    Точна, брза, пренослива и лесна за употреба Изотермална технологија за засилување е нова технологија за засилување на нуклеинска киселина (ген). Како технологија за ин витро откривање на молекуларна биологија, процесот на реакција е секогаш на константна температура, преку специфични ензими и специфични буквари за да се постигне целта за брзо засилување на нуклеинската киселина.