Изотермални PCR детектори производители и добавувачи - Кина Фабрика за детектори за изотермални PCR

  • ND200

    ND200

    Точна, брза, пренослива и лесна за употреба Технологијата за изотермално засилување е нова технологија за засилување на нуклеинска киселина (ген).Како технологија за ин витро детекција на молекуларна биологија, процесот на реакција е секогаш на константна температура, преку специфични ензими и специфични прајмери ​​за да се постигне целта за брзо засилување на нуклеинската киселина.