Изотермален колориметриски детектор за нуклеинска киселина Производители и добавувачи - Кина изотермална колориметриска детектор за нуклеинска киселина

  • ND300

    ND300

    Нова генерација на технологија за брзо откривање на нуклеинска киселина Технологија за откривање на колоеметрична изотермална нуклеинска киселина е нова технологија за брзо откривање на нуклеинска киселина независно развиена од nederbio за побарувачката за брзо откривање на самото место, што може да обезбеди точна, брза, интуитивна и квалитативна детекција на нуклеинска киселина резултати.