Изотермални колориметриски детектори на нуклеинска киселина производители и добавувачи - Кина Фабрика за детектори за изотермални колориметриски нуклеински киселини

  • ND300

    ND300

    Нова генерација на технологија за брзо откривање на нуклеинска киселина Колориметриска изотермална технологија за откривање нуклеинска киселина е нова технологија за брзо откривање на нуклеинска киселина независно развиена од nederbio за потребата за брзо откривање на лице место, што може да обезбеди прецизно, брзо, интуитивно и квалитативно откривање на нуклеинска киселина резултати.