Квантитативни производители и добавувачи на PCR во реално време - Кина Фабрика за квантитативни PCR во реално време

  • ND360

    ND360

    Користејќи технологија за ладење со полупроводник, nd360 флуоресцентниот квантитативен PCR инструмент може брзо да реализира процес на засилување на PCR и да открие флуоресцентен сигнал во реално време преку високо-чувствителен систем за откривање радио и телевизија и да анализира и процесира преку моќен софтвер за анализа.